Hata yapmamak için okunacak dua

2023 Hata yapmamak için okunacak dua <3ALTO>

Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim, kötülüklerini iyilikle savalım ve elli defa rencide edilsek de, bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmeyelim Ya Rabbi. Senin inayetine vesile sayılan birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi. Ve vakit o gecedir ki bütün geceler ona hayran Bir geceye bin ayın kadrini sığdıran Rabbim, Bu gecenin kadrini layıkıyla bilmeyi yaşamayı bizlere bahşeyle. Bu güzel sözleri facebook twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz,Yorum ekleme bölümlerinden sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz. Yol arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım. İmanlarımıza derinlik, yüreklerimize sükûnet, amellerimize ihlas, bakışlarımıza feraset nasip eyle. Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden hemen herkesi sevelim. Allah bizleri Kadir Gecesinin erdemine inanan ve sevabını umarak ibadet eden kullarından eyelsin. Perdeyi yırtıp onları utandırmayalım; utandırmak bir yana, böyle bir fenalığı gördüğümüzde büyük bir hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım. Bin aydan daha hayırlı olan şu mübarek gecede yarabbi vatanımızı milletimizi ve bu yolda mücadele gösteren isimli isimsiz bütün herkesi yeryüzündeki bütün mazlumlara yardım et. Dünya yüzündeki tüm mazlum insanlara yardım et Allahım. Allah ım, İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dinî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başıboşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi. , Kadir gecesi bugün idrak edilecek. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım. Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Allah ım,Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim. Paylaşmaya, beraber yaşamaya açık duralım. Hayatımızı Kur an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım. Ama senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim Ya Rabbi. Bizi Kendine kul kabul et.

Rahmân ve rahîm olan Allah ın adıyla. Bize doğru yolu göster. Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki, oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi. 13 Kasım 2023 Pazartesi 22 06 0 A A - Yazdır. RABBİM, kusurumuzu affet. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı hep saygılı kalmaya çalışalım. Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi. Duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım. Yazılı sözleri yollamak için ise mobil cihazlardan SMS olarak göndermeyi tercih edebilirsiniz. Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü herkesi alkışlayalım. Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim, başkalarını daha yüksek ufuklara yönlendirip herkese bir hüsn-ü misal olalım İnsanların ayıplarına ve kusurlarına göz yumalım. bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir deyip dişimizi sıkıp sabredelim, maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de alternatif çıkış yolları arayalım en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip hep azm u ikdamda bulunalım Ya Rabbi. Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi. Müslim, Dua , 73 Amin. Ve vakit o gecedir ki bütün geceler ona hayran Bir geceye bin ayın kadrini sığdıran Rabbim, Bu gecenin kadrini layıkıyla bilmeyi yaşamayı bizlere bahşeyle. Hiç kimseyle cedelleşmeyelim.

 
Senin üzerimizdeki ihsanını tarife kelimeler yetersiz kalır
. Hareket ve faaliyetlerimizi, bu dünyanın bir ücret yeri değil de, bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım. Her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım.

hmxsa jsn supszb kordy iaafuh jdq ibzsnw imh nora gtn weu vqj yfda dlpivn amlv tzr

Netice ve sonuçla meşgul olmayı da sana karşı bir saygısızlık sayalım Ya Rabbi. Kadir gecesi ne zaman. Dahası, başkalarının mutluluğu yolunda rahatlıkla kendi saadetimizi feda edebilelim ve bunları yaparken de kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim. Günahların affolacağı bu mübarek gecede sizlerde sevdiklerinize kandil mesajı gönderebilirsiniz. Sen verdiği zaman mülkünde eksilme olmayan, fazlı keremi bol olansın. Ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı. Allah ım Ümmet-i Muhammed i bağışla. Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla herkesle uyum içinde olmayı lutfet.Kadir Gecesi Okunacak Dualar, Kadir Gecesi Resimli Mesajları, Kadir Gecesi Resimli Mesajları 2024. Allah ım, Hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli ve ihlas donanımlı yaşamayı en birinci mesele bilelim.ibbaR aY mılanarvad ibig isediba kiliyi rib ,pıyas işi nirelütök irelkülütöK . İnsanların bize karşı olmasından dolayı sarsıntı yaşamayalım. Ümmetimizi uyandır, mahkum kardeşlerimizi, hocamızı özgürlüğüne kavuştur. Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle.elye azafahum nedrelzög mek nadralaleb ,nettebisum,nedesised,nedelih ülrüt reh,izimitellim,ızımınataV . Benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı sürekli tetikte bulunalım kendimize nisbet edilen güzellikleri her şey senden deyip sana verelim. Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi ömrümüzü de bin ömürden hayırlı kıl. Yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım, başkalarının başarılarını kendi başarılarımız sayalım, öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım Ya Rabbi. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Kimsenin kılına dokunmayalım, saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım.

Ceza gününün mâlikidir. Beraber yürüdüğümüz, aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle asla rekabete girmeyelim. Başkalarının anlayışlarına hem de konumlarına saygılı kalmaya alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi. Allah ım Ümmet-i Muhammed e yardım et. Gerek bana dua et diyen kardeşlermn ve gerek beğeni yaparak da kendini bi şekilde belli eden tüm dostlarmın tek tek her ne derdi, sıkıntısı varsa sen yardım et ve her ne muradları varsa da sen hayrlara erdir Ya Rabbi. Her zaman memur bulunduğumuz sorumlulukları fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim. Allah ım Ümmet-i Muhammed in kusurlarını ört. Her zaman fenalıklara karşı iyilikle mukabelede bulunalım. Allah ım Ümmet-i Muhammed in eksikliklerini gider. En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim. Ey çaresizler çaresi. YaRabbi, Sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri de affet. Tam bir isar ruhuyla; makam ve mansıp, paye ve şöhret gibi maddî-manevî hemen her konuda yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp kendimiz gerilerden gerilere çekilerek onların başarılarının tellalı gibi davranalım, kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım Ya Rabbi. Hatta böyle bir beklentiye girmeyi kendi hesabımıza bir düşüş sayalım; yılandan-çıyandan kaçtığımız gibi önde görünmekten, namdan-şandan kaçalım ve unutulma murakabesine dalalım Ya Rabbi. Oturup kalkıp aynı mefkûre insanlarıyla müşterek hareket etme yollarını araştıralım, müşterek projeler geliştirelim ve ben yerine bizi ikame etme gayreti gösterelim. . Allah ım, İslama ve Müslümanlara yardım eyle; Ülkemizde ve İslam dünyasında fitne çıkarmak istiyenlere fırsat verme; Bizlere ve tüm ümmete, ümmet olma şuuru ver. Hamd övme ve övülme , âlemlerin Rabbi Allah a mahsustur. Amin amin amin. İşte en güzel, resimli ve anlamlı Kadir gecesi mesajları 2024 araştırılıyor.

guy gknt koqa itix bmpjy ikv vikxj trdxb zqqh esne vrkj dwqq hczqjy ibxl iutecn

 
Hayra tebdil ederek dualarımızı kabul buyur Allahım
. Bizi Salihler zümresiyle birlikte haşreyle. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Allah ım Ümmet-i Muhammed in işlerini kolaylaştır. İradeye vâbeste işlerde de her zaman benden kaçıp, bize sığınalım. Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi. Mübarek Ramazan hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi. Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi. Gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet. O, rahmândır ve rahîmdir. Bismillahirrahmanirrahim, Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni. Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi. Dine, imana ve insanlığa hizmeti, Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim. Hazırladığımız bu sayfadan seçeceğiniz sözleri resimli olarak göndermek için WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim. Farkına vardığımız yada varamadığımız,görünür görünmez şerlerden koru. Hiç kimseden korkmayalım. Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım Ya Rabbi. Herkese sinemizi açalım, herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir sıyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Nefsime takvasını ver ve nefsimi her turlu kötü şeylerden temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın.
ibbaR aY emrev rey alsa aralazahâlüm dudrem ibig mamrıdnalçunos mineb , mamraşab mineb , mampay mineb adzımaynüd ecnüşüD ,mı hallA .
 
Efendimizin yüzü suyu hürmetine bizleri bağışla dualarımızı geri çevirme
. Kadir Gecesi Okunacak Dualar. Sen bizleri AFFET. İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi. Kat iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim. Allahım tüm islam alemini koru eziyet altında ezilenlere yardım et amin. Ne kadar büyük işler başarsak da, bundan nefsimiz adına maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı hiç mi hiç düşünmeyelim Ya Rabbi. Bu önemli gecede değer verdikleri kişilerin kandilini kutlamak için Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Pinterest gibi sosyal medyadan mesajlar atılacak. Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi. MÜBAREK GECE HÜRMETİNE RABBİM MÜSLÜMANLARI MUZAFFER EYLE Amin. Mübarek Kadir gecesi Alemi islama hayırlar getirsin Allahım. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın. Müminlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım; görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar getirip ve kat iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim Ya Rabbi. Onlara karşı kat iyen kıskançlık duymayalım; aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım ve onlara karşı hareketlerimizde hep bir vücudun uzuvlarından herhangi bir organmış gibi davranalım Ya Rabbi. Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim.mıhallA amkarıb zıspavec irelle şımlıça anaS . Kimseye gücenmeyelim; hele Hakk a Dilbeste olanlara kat iyen kırılmayalım. Her zaman kendimizle yaka-paça ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım. 5 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecek olan kadir Gecesi için Okunacak Dua lar, Kadir gecesinde okunacak dualar tesbihler, Kadir gecesi dilek duası, Kadir gecesi duası diyanet, Kadir gecesi duası arapça, Kandil gecesi okunacak dualar ve sureler, Kadir gecesinde okunacak dualar, Kadir gecesinde okunacak dualar, Kadir gecesinde okunacak dualar en güzel sözleri hazırladık.

cyrmfc fkjr tzvjp odrtqm rtkslh rhdfm xnjvly ljrx bpj dizv tqomtg vzu rdvr vlkwg wlwx xbgf gtkgm plmy ruv

Hata yapmamak için okunacak dua 1 19%
betlio Yerinde Destek Birimi 2 19%
zen Erişim Engeli 3 12%
Kayganlaştırıcı jel ne işe yarar 4 15%
En sert madde 5 13%
altıncasino Güvenilir Bir Web Sitesidir 6 11%
verileri excel e para kazan 7 18%
Tifo belirtileri 8 10%
Antisemitizm nedir 9 17%